Pagina principala Contact Album foto Sportivi  
 

Pentru a putea participa la turnee cuprinse in calendarul F.R.Sah sau la turnee omologate de F.R.Sah sportivii trebuie sa fie legitimati la un club sportiv afiliat la Federatia Romana de Sah.

LEGITIMAREA SPORTIVILOR este actul legal prin care Federatia Romana de Sah autorizeaza apartenenta lor la clubul sportiv pentru care dobandesc dreptul de reprezentare in competitii.

Sportivii vor fi legitimati prin Federatia Romana de Sah, cu un singur carnet de legitimare la o singura structura sportiva.

Fiecare sportiv trebuie sa posede un carnet de legitimare tip valabil, emis de F.R.Sah, avand consemnate datele personale si sportive. Legitimarea sportivilor pentru cluburile sportive afiliate la F.R.Sah se efectueaza pe baza urmatoarelor acte:

  • cererea de legitimare tip, completata la toate rubricile, avand inscrise clar data si avizul (semnatura si stampila autorizate) clubului sportiv la care se legitimeaza, semnatura sportivului (insotita de semnatura parintelui pentru sportivii minori)
  • doua fotografii – tip legitimatie (3x4 cm)
  • copie dupa actul de identitate sau certificatul de nastere (pt. sportivul minor) al sportivului
  • documentul de plata a carnetului de legitimare, a taxei de legitimare si vizei anuale curente

Cerere de legitimare

Taxe F.R.Sah

Dupa legitimare, sportivul este introdus in baza de date a Federaiei Romane de Sah cu CIV 1001, neclasificat (fara categorie).

Sportivi - Lista CIV/ELO si clasificari sportive

Viza anuala. Pentru participarea in competitii amicale si de campionat a jucatorilor de sah, Federatia Romana de Sah (care administreaza baza de date nationala a sahului) efectueaza viza anuala pentru sportivii legitimati la cluburile sportive afiliate la F.R.Sah. Taxa pentru viza anuala a sportivilor legitimati la cluburile sportive afiliate la F.R.Sah este perceputa de F.R.Sah. Viza anuala pentru sportivii legitimati la cluburile/asociatiile sportive afiliate numai la Asociatiile Judetene de Sah, respectiv a Municipiului Bucuresti, va fi efectuata de catre acestea, taxa fiind perceputa de catre Asociatiile Judetene de Sah, respectiv a Municipiului Bucuresti, conform reglementarilor economice in vigoare.

Viza medicala. Pentru participarea la competitiile interne sportivul are obligatia efectuarii controlului medical, in carnetul sau de legitimare la rubrica speciala trebuind sa se inscrie avizul medicului o data pe an. Viza medicala pe carnetul de legitimare va cuprinde: data controlului medical; semnatura si parafa medicului; stampila unitatii sanitare unde s-a efectuat controlul (de preferinta o unitate cu specific sportiv). Participarea in competitii nu este permisa fara viza medicala inregistrata in carnetul de legitimare.

Carnetele de legitimare DUPLICAT se elibereaza de catre F.R.Sah, numai in caz de pierdere sau deteriorare a carnetului de legitimare, la solicitarea facuta de sportivul in cauza sau de clubul caruia ii apartine. Solicitarea va contine cererea de eliberare a duplicatului, o fotografie, numarul documentului de plata a taxei de duplicat.
Noul carnet va avea vechiul numar de inregistrare si va contine mentiunea "DUPLICAT", autentificata prin stampila F.R.Sah.

sursa: Regulamentul de organizare si functionare a Federatiei Romane de Sah
- capitolul 4
-

 
  Copyright © 2010 C.S.Logic 64 Brasov